Alle vicevært-opgaver

Af vedligeholdelse af ejendomme til former for ejerforeninger, andelsboligforeninger, kommunale ejendomme, grundejerforeninger og virksomheder, tilbyder vi viceværtservice både inde- og udendørs serviceses.

Effektiv Ejendomsservice kan klare pasning af varmecentralen, aflæsning af målere samt pasning af ejendommens installationer.

Derudover kan vi varetage følgende:

 • Samarbejde og kontakt med håndværkere
 • Reparationer af forskellige arter helt fra store til små
 • Akutte opgaver
 • Vand i kældre

Udendørs arbejde tilbyder vi pasning af bede, græsarealer samt bekæmpelse af ukrudt og skadedyr.

 • Afskaffelse af storskrald
 • Pasning og vedligeholdelse af skralderum
 • Snerydning og saltning
 • Fejning af gårdspladser og fortove

Derudover kan vi sørge for alt indenfor kloakservice. Vi kan tilbyde pasning og service af gulvafløb, kloakrør, gravearbejde og meget mere.

 • Højvandslukker
 • Tilbageløbsstop
 • Regnvandsbrønd
 • Tagbrønd
 • Skelbrønd
 • Pumpebrønd
 • Kloakledning
 • Punktreparation
 • TV-inspektion
 • Omfangsdræn
 • Håndtering af overfladevand

De 4 årstider

Sommer

Vi sørger for at passe alle de grønne arealer samt forplejning af stisystemer og fællesarealer.

Efterår

Vi gør klar til vinteren omkring de grønne arealer ved at fjerne alt løvfaldet, samt renser tagrender og vejbrønde.

Vinter

Her sørger vi for at beskære de buske og træer som de skal i vinter halvåret. Derudover vil alle stisystemer og p-pladser være ryddet for sne og saltet.

Forår

Efter vinter og sne klargør vi planter og træer samt planlægning af nye planter.

Hvis behovet er der deltager vi gerne i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, da det er vigtig for os i er tilfredse og evt. har et behov for yderligere justering i planlægningen.

Ring til os og få en snak med os, så vi bedst muligt kan være vicevært for jeres boligforening.

Kontakt os her for et uforpligtende tilbud