Vi tilbyder
Vi tilbyder

Et væld af ejendomsservice- og viceværtopgaver – til alle behov

Nedenunder kan I se hvilke opgaver vi beskæftiger os med i ejendomsservice- og viceværtserhvervet. Mange af vores ejendomme har valgt at bruge os både udendørs og indendørs, så man som bestyrelse eller administrator kun skal henvende sig ét sted.

Typiske arbejdsopgaver indendørs:

 • Trappevask
 • Hovedrengøring af trapper
 • Udskiftning af lyspærer
 • Udskiftning af navnskilte
 • Kontrol af varmecentral
 • Aflæsninger og indberetning af målere til forsyning
 • Beboerkontakt
 • Håndværkerkoordinering
 • Omdeling af breve og beboerinformation
 • Flyttesyn af lejligheder
 • Viceværtafløsning
 • Kontakt til kommunen og offentlige myndigheder
 • Byggemøder

Typiske arbejdsopgaver udendørs:

 • Græsslåning
 • Kantklipning
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Lugning af bede
 • Hækkeklipning
 • Beskæring af træer og buske
 • Løvsugning og løv opsamling
 • Tilsyn af fællesarealer
 • Cykelsaneringer
 • Legepladsinspektion
 • Mindre anlægnings -og asfaltopgaver
 • Skaktning
 • Affaldshåndtering – herunder bortkørsel og sortering af storskrald
 • Vinterservice