Ejendomsservice Birkerød
Ejendomsservice

Få tilbud på ejendomsservice i Ølstykke hos Effektiv Ejendomsservice

Vi har 30 års erfaring med varetagelse af serviceopgaver for vores kunder – derfor er Effektiv Ejendomsservice et stærkt valg inden for ejendomsservice til Jeres ejendom i Ølstykke.

Alle serviceopgaver, der hører med til jeres ejendoms vedligeholdelse, beboerkontakt og diverse særopgaver løser vi ud fra vores værdier om grundighed, ordentlighed og punktlighed. Arbejdet skal gøres godt, og det skal gøres til tiden – hver dag.

Vælger I os til at få styr på at klippe hække, luge ud i bedene, skifte de sprungne lyspærer i opgangen og gøre det hele med et serviceminded smil på læben, kan I være sikker på, at vi er det rigtige valg til opgaven – vi har haft mange, langvarige samarbejder, og vi vil gerne varetage ejendomsservice i Ølstykke for Jeres ejendom også.

Vi kan også være en sparringspartner

En særlig del af vores servicetilbud er, at vi kan sidde med ved generalforsamlinger, kvartalsmøder, byggemøder og tilbudsgivning. Det er op til Jer, om I ønsker at inddrage os i de processer, men en fordel ved at gøre det er, at vi dels får det optimale vidensgrundlag for at tilrettelægge vores service af jeres ejendomme, dels at vores indsigt i rammerne, service laves inden for, er Jer til gavn.

Det koster ikke ekstra at have os med ved bordet som sparringspartner, når I anvender os som samarbejdspartnere til ejendomsservice. Vi håber på at skabe en tillidsfuld og professionel relation til vores kunder, hvor vi giver og modtager input, alt efter hvad I ønsker at inddrage os i.

Vi klarer de lavpraktiske ejendomsserviceopgaver i og omkring Ølstykke

Vores medarbejdere kommer til at gå ude hos jer fast og lave ejendomsservice i Ølstykke eller omegn på Jeres matrikler. De løfter så et væld af arbejdsopgaver, hvor vi bl.a. kan nævne:

  • Ukrudtsbekæmpelse, hovedrengøring af trapper og bortkørsel af storskrald
  • Flyttesyn og håndværkerkoordinering – det sidste ved renovering og reparationer
  • Aflæsning af diverse målere og indberetning til forsyningsvirksomheder

Vores medarbejder bliver beboernes hjælper

Når beboerne på jeres ejendom ser vores medarbejder, der altid vil være den samme for en given ejendom, vil en tillidsrelation efterhånden blive bygget op, hvor medarbejderen bliver den, beboere henvender sig til, når de står med konkrete problemer i form af serviceopgaver – i stedet for at det er Jer, der altid skal tage stilling til de lavpraktiske opgaver, når I bare gerne vil kunne koncentrere Jer om kerneopgaverne.

Kontakt Effektiv Ejendomsservice i dag og få et uforpligtende tilbud på ejendomsservice i Ølstykke.